Budulov 174 04501 Moldava nad Bodvou
director@biic.sk

Books

Bodva Industry and Innovation Cluster

Róbert Bidulský, Jana Bidulská. Kovové prášky. 1. vyd. SciCell s.r.o., 2023. 112 s. eISBN 978-80-974496-0-5. DOI: https://doi.org/10.36547/scicell.2023.sm.0001

Vedecká monografia predstavuje súhrnné poznatky o technológií práškovej metalurgie (PM) v oblasti kovových práškov. Vyzdvihuje výnimočnosť tejto technológie a prednosti, ktoré umožnili PM zaujať popredné miesto v oblasti výroby súčastí a súčiastok pre široké spektrum koncových užívateľov.


Róbert Bidulský, Jana Bidulská. Praktické využitie kovových materiálov v priemyselných aplikáciách. 1. vyd. SciCell s.r.o., 2023. 120 s. eISBN 978-80-974496-3-6. DOI: https://doi.org/10.36547/scicell.2023.sm.0002

Pracovné semináre Priemyselno-inovačného klastra Bodva a vedecká monografia vyšla s dotáciou v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v rámci Schémy minimálnej pomoci na podporu priemyselných klastrových organizácií (2022-2023) DM – 6/2022.