Budulov 174 04501 Moldava nad Bodvou
director@biic.sk

Members:

Bodva Industry and Innovation Cluster

Members:

Acta Metallurgica Slovaca, (p-ISSN 1335-1532, e-ISSN 1338-1156, EV 8/22/EPP) journal

ADLUB, s.r.o. https://orgovan.sk/

Asian Innovation Hub, o.z. https://www.asihub.org/

DSVV, s.r.o. https://www.dsvv.sk/

Echo media s.r.o., štatutár: Ing. Iveta Milanová

TIVAJ, s.r.o., štatutár: Ing. Tibor Bráz, Ivan Čajkovský

Pridružený členovia:

ARC-CAMRIC http://www3.u-toyama.ac.jp/camric/

3190, Gofuku, Toyama, 930-8555, JAPAN; Director: prof. Toshyia Shibayanagi

Stredná odborná škola agrotechnická https://sosmoldava.edupage.org/

Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou, riaditeľ školy: Ing. Štefan Szciranka

Spolupráca:

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach,

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland

SciCell s.r.o. Mojzesovo 18, 941 04 Mojzesovo

School of Materials Science and Engineering, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

INOVAL – Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho

Priemyselná 525 Ladomerská Vieska 965 01 Žiar nad Hronom

Katedra Przeróbky Plastycznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

Katedra Obróbki Plastycznej Metali, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska